czgrádové dělení
encentesimal division
frdivision f centésimale
gezentesimale Teilung e, neue Teilung e
ruградовое деление
skgrádové delenie
cz

grádové dělení

dělení plného kruhu na 400 grádů (g) po stech setinných minutách (c), jedna setinná minuta má sto setinných vteřin (cc)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována