czgraficky určený bod
engraphically determined point
frpoint m défini en graphique
gegrafisch bestimmter Punkt r
ruграфически определенный пункт
skgraficky určený bod
cz

graficky určený bod

1: bod zobrazený na mapě metodou měřického stolu nebo grafickým fotogrammetrickým vyhodnocením
2: bod, který je polohově určený kartometricky získanými hodnotami měřických prvků nebo souřadnicemi z mapy

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována