czekliptická délka
encelestial longitude, ecliptical longitude
frlongitude f écliptique
geekliptikale Länge e
ruзклиптическая долгота
skekliptikálna dĺžka
cz

ekliptická délka

úhlová vzdálenost šířkové kružnice procházející kosmickým tělesem a šířkové kružnice měřené v rovině ekliptiky nebo u pólu ekliptiky kladným směrem; dosahuje hodnot v rozmezí 0 - 360 stupňů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována