czefemeridový čas
enephemeris time
frtemps m des éphémérides
geEphemeridenzeit e
ruэфемеридное время
skefemeridový čas
cz

efemeridový čas

čas definovaný pohybem Země kolem Slunce; efemeridová sekunda byla v létech 1960 až 1966 základní časovou jednotkou

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována