czdočasně stabilizovaný bod
entemporary monumented point
frpoint m à matérialisation temporaire
geprovisorisch vermarkter Punkt r
ruвремеппо закреплённый пункт, временный пункт
skdočasne stabilizovaný bod
cz

dočasně stabilizovaný bod

bod, jehož poloha je zabezpečena pouze po dobu měření, např. kolíkem, rourkou, hřebem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována