czdočasně signalizovaný bod
entemporary targeted point
frpoint m à signalisation temporaire
gezeitlich begrenzter signalisierter Punkt r
ruпункт с временным наружным знаком
skdočasne signalizovaný bod
cz

dočasně signalizovaný bod

bod dočasně označený měřickým signálem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována