czdélka záměry
enlength of sight line
frlongueur f de visée
geZielweite e
ruдлина визирной линии
skdĺžka zámery
cz

délka záměry

vzdálenost od měřicího přístroje k cíli

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována