czdélka silové křivky
enlength of force of attraction
frlongueur f de courbe d'attraction
geLänge e der Schwerkraftlinie
ruдлина силовой линии
skdĺžka silovej čiary
cz

délka silové křivky

délka křivky, v níž působí síla tíže; délka svislice mezi dvěma body na ní ležícími

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována