czdélka nivelační sestavy
enlength of a levelling section, length of a leveling section (US)
frlongueur f de section de nivellement
geLänge e der Aufstellung bei Rückblick und Vorblick
ruдлина нивелирной секции
skdĺžka nivelačnej zostavy
cz

délka nivelační sestavy

součet délek obou záměr vycházejících z jednoho stanoviska nivelačního přístroje

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována