czdatová čára, mezinárodní datová čára
eninternational date line
frligne f de changement de date
geDatumsgrenze e
ruлиния перемены даты, международная линия перемены даты
skdátumová čiara
cz

datová čára, mezinárodní datová čára

mezinárodně dohodnutá čára procházející přibližně poledníkem 180 stupňů; při přechodu z východní polokoule na západní se datum o jeden den odečte a naopak

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována