czčas průchodu hvězdy
enstar transit time
frtemps m de passage d'étoile
geDurchgangszeit e des Sternes
ruвремя прохождения звезды
skčas prechodu hviezdy
cz

čas průchodu hvězdy

okamžik v nějakém časovém systému, kdy prochází kosmické těleso při svém zdánlivém pohybu na nebeské sféře jistou kružnicí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována