czčára normálového řezu
ennormal section line
frligne f de section à la normale
geLinie e des Normalschnittes
ruлиния нормального разреза
skčiara normálového rezu
cz

čára normálového řezu

průsečík roviny kolmé k tečně dané křivky v příslušném bodě na dané ploše s touto plochou

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována