czcentrace přístroje, dostředění přístroje
encentering of an instrument
frcentrage m d'instrument
geZentrieren s des Instrument
ruцентрирование прибора
skcentrácia prístroja, dostredenie prístroja
cz

centrace přístroje, dostředění přístroje

uvedení přístroje nad centrum měřického stanoviska; provádí se současně s horizontací přístroje

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována