czastronomická zeměpisná délka
enastronomically determined geographical longitude
frlongitude f astronomique
geastronomisch bestimmte geografische Länge e
ruастрономическая долгота
skastronomická zemepisná dĺžka
cz

astronomická zeměpisná délka

úhel mezi nultým poledníkem (procházejícím Greenwichem) a místním poledníkem měřený v rovině okamžitého rovníku; počítá se kladně na východ od nultého poledníku v rozsahu 0 - 360 stupňů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována