czzrcadlový astroláb, cirkumzenitál
enmirror astrolabe, circumzenital
frastrolabe m miroir, circumzénithal m
geSpiegelastrolabium s, Zirkumzenithal s
ru
skzrkadlový astroláb, cirkumzenitál
cz

zrcadlový astroláb, cirkumzenitál

astronomický přístroj pro určování astronomických zeměpisných souřadnic metodou stejných výšek hvězd, užívající optickou soustavu dalekohledu, rtuťového horizontu a systému zrcadel pomocí měření času průchodu hvězd almukantaratem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována