czLaplaceův bod, Laplaceova stanice
enLaplace point, Laplace station
frpoint m Laplace
geLaplace-Punkt r, Laplace-Station e
ruпункт Лапласа
skLaplaceov bod
cz

Laplaceův bod, Laplaceova stanice

bod, na němž byla určena geodetická zeměpisná šířka, délka a azimut a astronomicky alespoň délka a azimut

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována