czexcentrická anomálie
eneccentric anomaly
franomalie f excentrique
geExzentrische Anomalie e
ruэксценрическая аномалия
skexcentrická anomália
cz

excentrická anomálie

úhel mezi přímkou apsid a spojnicí středu elipsy s fiktivním tělesem pohybujícím se po kružnici elipse opsané; fiktivní těleso leží v průsečíku opsané kružnice s rovnoběžkou s vedlejší poloosou procházející tělesem, pohybujícím se na eliptické dráze

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována