czastronomická anomálie
enastronomic anomaly
franomalie f astronomique
geastronomische Anomalie e
ruастрономическая аномалия
skastronomická anomália
cz

astronomická anomálie

souhrnný název pro excentrickou a střední anomálii

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována