czastrokompas
enastro-compass
frboussole f astronomique
geAstrokompass s
ruастрокомпас, астрономический компас
skastrokompas
cz

astrokompas

přístroj užívaný především pro navigaci umožňující určení azimutu zaměřením nebeských těles

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována