czastrodynamika
enastrodynamics
frastrodynamique f
geAstrodynamik e
ruастродинамика
skastrodynamika
cz

astrodynamika

aplikace Newtonových pohybových zákonů obecné přitažlivosti k určení pohybu těles v prostoru. Oběžné dráhy astronomických těles, jako jsou planety, asteroidy a komety, se počítají pomocí astrodynamických zásad, jako jsou dráhy kosmických lodí od startu po návrat atmosférou, a to včetně manévrů na oběžné dráze

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována