czasteroid, asteroida, planetka
enasteroid, minor planet, planetoid
frastre m, planète f mineure
geAsteroide e
ruастероид
skasteroid
cz

asteroid, asteroida, planetka

asteroidy jsou malá planetární tělesa obíhající Slunce vesměs mezi Marsem a Jupiterem, často rotující kolem své osy

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována