czkřivkoměr
enmap measurer
frcurvimètre m
geKurvenmesser r, Kurvimeter r
ruкурвиметр
skkrivkomer
cz

křivkoměr

přístroj pro měření křivých (nebo i rovných) délek na mapě

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována