czazimutální neperspektivní zobrazení
enazimuthal non-perspective projection
frprojection f azimutale non-perspective
geazimutale nichtperspektive Projektion e
ruазимутальная неперспективная проекция
skazimutálne neperspektívne zobrazenie
cz

azimutální neperspektivní zobrazení

kartografické azimutální zobrazení, v němž se obraz geografické sítě konstruuje podle zvolených geometrických a matematických podmínek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována