czjas
enluminosity, brightness (US)
frbrillance f
geHelligkeit e
ruяркость
skjas
cz

jas

1: fotometrická veličina popisující světelné záření, udávaná v nitech (candella na čtvereční metr)


2: vlastnost vizuálního vnímání, kdy se některá látka jeví jako více nebo méně vydávající světlo

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována