czintenzita záření
enradiation intensity
frintensité f de la radiation
geStrahlungsintensität e
ruинтенсивность излучения
skintenzita žiarenia
cz

intenzita záření

fyzikální veličina, charakterizující dopadající nebo odražené záření na jednotku plochy (ozářené, vyzařující,) vyjádřená ve watech

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále