czvodní kniha
enwater register
frlivre m d'eaux
geWasserbuch s
ru
skvodná kniha
cz

vodní kniha

veřejná kniha, která obsahovala právní nároky na užívání vody a práva vztahující se na vodní toky

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována