czparcelní protokol
enparcel record
frprotocole m parcellaire
geLiegenschaftsbuch s
ruпротокол о парцелляции
skparcelný protokol
cz

parcelní protokol

součást písemného operátu pozemkového katastru, která obsahuje v aritmetickém pořadí parcelních čísel všechny parcely katastrálního území s uvedením potřebných údajů pro každou parcelu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována