czparcelní číslo
enland parcel number
frnuméro m parcellaire, numéro m de parcelle
geFlurstücksnummer e
ruкадастровой номер участка (земли)
skparcelné číslo
cz

parcelní číslo

číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech částech operátu katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována