czoperát pozemkového katastru
enland cadastre documentation
frdocumentation f du cadastre foncier
geKatastraloperat s
ruдокументация земельного кадастра
skoperát pozemkového katastra
cz

operát pozemkového katastru

souhrn měřického a písemného operátu pozemkového katastru

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vládní nařízení č. 64/1930 Sb., ze dne 23. května 1930, jímž se částečně provádějí hlavy II. III. A IV. Zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována