czoperáty evidence nemovitostí
endescriptive and survey documentation of real estate registry
frdocumentations fpl d'évidence de bien-fonds
geWerk s der Liegenschaftsevidenz, Operat s der Liegenschaftsevidenz
ruдокументация учета недвижимостей
skoperát evidencie nehnutel'ností
cz

operáty evidence nemovitostí

písemný operát evidence nemovitostí (výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků a seznam domů) a měřický operát evidence nemovitostí (mapa pozemková, mapa pracovní a mapa evidenční), obsahující předepsané informace o nemovitostech v evidenci nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí,
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována