czevidovaná obec
ensum of parcels in a given municipality plus those parcels placed in other municipality that are held by users living in that municipality
frcommune f enregistrée
geregistrierte Gemeinde e
ru
skevidovaná obec
cz

evidovaná obec

v evidenci nemovitostí vytvářený soubor všech pozemků v obci a pozemků ležících v jiných obcích, obhospodařovaných uživateli sídlícími v předmětné obci

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována