czevidenční číslo budovy
enregistration number (of country cottage)
frnuméro m d'évidence du bâtiment
geEvidenznummer e
ru
skevidenčné číslo budovy
cz

evidenční číslo budovy

číslo, kterým se označují budovy sloužící k individuální rekreaci

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována