czčtvereční sáh
ensquare fathom
frtoise f carrée
geQuadratklafter s
ru
skštvorcová siaha
cz

čtvereční sáh

plošná jednotka v sáhové míře (1 čtvereční sáh = 3,596652 m²)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována