czčíslo evidenčního listu
ennumber of the control sheet of real estate registry
frnuméro m de feuille d'évidence
geEvidenz-Blattnummer e
ru
skčíslo evidenčného listu
cz

číslo evidenčního listu

číslo, pod kterým byl zapsaný nájemce (uživatel) nemovitosti v evidenci nemovitostí a v době od 1.1.1993 do 30.6.1996 též v katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována