czčíslo budovy
ennumber of the building
frnuméro m de bâtiment m
geGebäudenummer e
ruномер здания
skčíslo budovy
cz

číslo budovy

jedinečné označení budovy v rámci části obce číslem popisným nebo evidenčním; v rámci ulice nebo jiného veřejného prostranství může být budova dále jednoznačně označena číslem orientačním

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována