czčíselný výpočet výměry parcely
ennumerical calculation of parcel area
frcalcul m numérique de contenance (de superficie, de surface) de parcelle
genumerische Flächenberechnung e von einer Parzelle
ru
skčíselný výpočet výmery parcely
cz

číselný výpočet výměry parcely

výpočet výměry parcely (dílu parcely) ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely (dílu parcely) nebo z přímo měřených měr

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována