czar
enare
frare m
geAr s
ru
skár
cz

ar

měrná jednotka plošného obsahu rovná 100 m²

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována