czzpůsobilost
encapability
frcapacité f, aptitude f
geFähigkeit e
ruспособность
skspôsobilosť
cz

způsobilost

schopnost organizace, systému nebo procesu realizovat produkt, který splní požadavky na tento produkt

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována