czvalidace
envalidation
frvalidation f
geValidierung e
ru
skvalidácia
cz

validace

1: potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny
2: ověřování, že specifikované požadavky jsou přiměřené pro zamýšlené použití

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologie z oblasti metrologie, ÚNMZ 2010
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována