czpřezkoumání
enreview
frrévision f
geÜberprüfung e
ru
skprieskum
cz

přezkoumání

činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována