czproces
enprocess
frprocédé m, processus m traitement m
geProzess r
ru
skproces
cz

proces

soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována