czpožadavek
enrequirement
frdemande f, exigence f, revendication f, réquisition f
geAnforderung e
ruтребование
skpožiadavka
cz

požadavek

potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována