czměřicí zařízení
enmeasuring equipment
fréquipement m de mesure
geMessgerät s
ruоборудование для измерения
skmeracie zariadenie
cz

měřicí zařízení

měřicí přístroj, software, etalon, referenční materiál nebo pomocný přístroj nebo jejich kombinace, které jsou nezbytné pro realizaci procesu měření

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována