czmetrologická konfirmace
enmetrological confirmation
frconfirmation f métrologique
gemetrologische Bestätigung e
ru
skmetrologická konfirmácia
cz

metrologická konfirmace

soubor úkonů požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí zařízení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována