czcíl kvality, cíl jakosti
enquality objective
frobjectif m de qualité
geQualitätsziel s
ruцель качества
skciel' kvality
cz

cíl kvality, cíl jakosti

něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována