czzpracování dat
endata processing
frtraitement m des données
geDatenverarbeitung e
ruобработка данных
skspracovanie dát, spracovanie údajov
cz

zpracování dat

systematické, často programové provádění operací s daty

POZNÁMKA - například řazení, třídění, výpočet

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována