czzjednodušení
ensimplification
frsimplification f
geVereinfachung e, Vereinfachen s
ruупрощение
skzjednodušenie
cz

zjednodušení

dílčí proces generalizace geografické resp. kartografické informace, který na liniových jevech nebo hranicích areálových jevů vypouští méně významné tvary

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována