czshlazení, vyhlazení
ensmoothing
frlissage m
geGlättung e, Glätten s
ruсглаживание, сглаживающие преобразования
skzhladzovanie
cz

shlazení, vyhlazení

1: proces odstraňování nespojitostí a ostrých vrcholů křivek ve vektorových kreslicích programech
2: dílčí proces generalizace geografické resp. kartografické informace, který upravuje liniové jevy nebo hranice areálových jevů za účelem zlepšení jejich estetického vzhledu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována