czzdroj dat
endata source
frsource f de données
geDatenquelle e
ruисточник данных
skzdroj dát
cz

zdroj dat

1: organizační místo, jednotka nebo informační systém, který poskytuje konkrétní data
2: hodnota nebo prostředky, které splňují dané požadavky

POZNÁMKA - například soubor dat, služba, doklad, osoba nebo organizace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována