czvzhled
enfeature
frphénomène m, objet m, élément m, entité f
geObjekt s, Geo - Objekt s
ruгеографический объект
skobjekt
cz

vzhled

1: abstrakce jevů reálného světa
2: modelový obraz geografické entity reálného světa, který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy nebo sada takových entit se společnou hodnotou atributu
3: útvar ve vrstvě prostorových dat (jako např. bod, linie nebo polygon), který reprezentuje geografický objekt

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována